IV CONCURSO PROYECTA INNOVACIÓN

Buscamos ideas innovadoras e orixinais, que axuden a reinventar a forma de ensinar, e que sitúen aos alumnos como protagonistas da súa propia aprendizaxe.

Neste concurso teñen cabida todos aqueles proxectos que traballen disciplinas e destrezas de forma innovadora, e que utilicen a tecnoloxía con fins didácticos. Os proxectos poden partir da proposta dun profesor, un grupo de profesores dun centro, ou en colaboración con outros centros.

CONVOCATORIA ABERTA

Anímate a participar co voso proxecto educativo!

Novidade! Asesoramiento desde o inicio

Cóntanos que tipo de proxecto gustaríache desenvolver na aula e como. Un experto en proxectos educativos de innovación está á túa disposición desde leste mesmo momento, para axudarche en fondo e forma. Pode asesorarche tanto no enfoque do propio proxecto como na forma de presentalo.

Só terás que mandar un e-mail á seguinte dirección proyectainnovacion@plataformaproyecta.org e poñerase en contacto contigo para axudarche co teu proxecto.

Quen pode participar

Poderás participar neste concurso se es profesor de educación infantil, primaria, secundaria, educación especial, bacharelato, formación profesional e educación secundaria de adultos de calquera centro escolar de Galicia. Podes facelo individualmente, en grupo de profesores e mesmo con outros centros.

Bases e guía

Que documentos necesito para presentar o meu proxecto?

É imprescindible cubrir e enviar o formulario online dispoñible nesta páxina web. Ademais, debes achegar un arquivo multimedia que resuma o obxectivo do proxecto. De maneira opcional, podes enviar un documento complementario de máximo 3 páxinas que amplíe a información do formulario.

O arquivo multimedia é moi importante. Ti decides se queres que sexa unha presentación, un vídeo, unha infografía… pero ten en conta que se trata da peza crave para a preselección de propostas.

 

Existe unha estrutura específica para o arquivo multimedia que debo enviar?

Podes utilizar o formato que queiras e a estrutura que máis se axuste ao contido do teu proxecto, pero será útil que conste de, polo menos, estes catro elementos:

 • Que? En que consiste o meu proxecto e que metodoloxías empréganse
 • Por que? e para que? (obxectivos específicos): que obxectivos concretos quero desenvolver con ese proxecto; que fins quero conseguir
 • Como? Como vou levalo a cabo: aplicacións, ferramentas ou colaboracións que se empregarán.
 • Quen? Que profesores, departamentos, alumnos, centros, institucións están implicados no proxecto.

 

Quen valora os proxectos presentados?

Un comité independente das fundacións, composto por especialistas no ensino a través das novas tecnoloxías. Estes profesionais serán os encargados de analizar todas as propostas presentadas e, entre elas, seleccionar os proxectos finalistas. O mesmo comité tamén decidirá que proxectos serán premiados na sesión final.

 

Cales son os criterios de valoración?

Todos os proxectos presentados deben ter como obxectivo a renovación da aprendizaxe a través do uso da tecnoloxía nas aulas. Para iso, o Comité analizará toda a documentación co fin de valorar:

 • O efecto da posible implantación do proxecto a curto, medio e longo prazo sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos.
 • O papel activo dos alumnos do centro no deseño e implementación do proxecto.
 • A viabilidade e independencia económica do proxecto a medio e longo prazo.
 • A posibilidade de réplica do proxecto en contornas educativas distintas ao do centro participante.
 • A versatilidade do proxecto en distintas contornas tecnolóxicas e, por tanto, non dependente en exclusiva dun software/hardware/aplicación concretos.
 • O número de profesores, etapas educativas e departamentos do centro que resultasen usuarios ou beneficiarios da implementación do proxecto.
 • A calidade e claridade na presentación do teu proxecto.

 

Cal é o calendario da convocatoria desta cuarta Edición?

 • Prazo de inscrición e envío de proxectos: do 21 de decembro de 2016 ao 20 de abril de 2017.
 • Publicación da lista dos proxectos finalistas: 8 de maio  de 2017.
 • Defensa dos proxectos e fallo do comité: a defensa celebrarase, nunha data por determinar, no mes de maio de 2017, coincidindo co último Encontro InspiraTICs do curso. (Todos os participantes serán avisados con antelación suficiente da data e o lugar exactos para realizar a presentación).
Descargar Bases
Premios

Nesta cuarta edición, o concurso "Proyecta Innovación" repartirá 20.000€ en premios.

De entre todas as propostas recibidas, o xurado seleccionará os proxectos finalistas. Como en convocatorias anteriores, tras a defensa pública dos proxectos, o xurado determinará a contía económica asignada a cada un dos proxectos que finalmente resulten gañadores do certame, en función das súas necesidades.

A relación dos proxectos premiados publicarase na páxina web de Proyecta unha vez emitido o fallo do xurado.

Preguntas frecuentes

Que tipo de proxectos podo presentar?

Podes presentar calquera tipo de proxecto que sirva para que os alumnos aprendan dunha forma diferente, con novos recursos e ferramentas que difiran do método tradicional de transmisión de contidos  sen interacción nin investigación por parte do alumno.

Aquí podedes ver algúns exemplos presentados en edicións anteriores:

 

O proxecto pode estar en marcha na actualidade ou ten que ser un proxecto novo?

Os proxectos que se presenten poden estar en distintos estados:

 • podes presentar un proxecto que actualmente estea en marcha pero queiras ampliar ou diversificar (con novos alumnos, novos ciclos, novas actividades...)
 • podes recuperar proxectos que tiveron a súa implementación no centro e que actualmente non se están desenvolvendo, e planifiques unha nova execución para o curso 2017-18.
 • podes presentar un proxecto ao que leves tempo dándolle voltas pero necesitas recursos para acometelo.

Lembra que, en todo caso, debes presentar un orzamento detallado da implementación, tanto se se trata dunha idea que xa está en marcha, coma se é unha idea nova cuxas actividades está previsto que se executen o curso 2017-2018.

 

Teño que mandar informes periódicos da evolución do proxecto?

Non imos pedirche que nos mandes informes sobre a evolución do proxecto, pero si che pediremos que xustifiques os gastos e envíesnos unha avaliación/informe final. Ao longo do curso, de maneira regular, poñerémonos en contacto contigo para coñecer o avance do proxecto.

 

Podo presentar un proxecto no que participemos varios centros?

Si, pódese presentar un proxecto inter centros. Pero lembra que necesitamos  que un dos profesores dalgún centro participante actúe como coordinador e representante do proxecto. El/ela será quen encha o formulario e deixe os seus datos de contacto. Nos datos do proxecto deberedes indicar que é un proxecto inter centros, así como todos os nomes dos centros participantes.

 

De quen serían os dereitos de autor e a propiedade intelectual da idea?

A propiedade intelectual da idea/proxecto presentada sempre será do autor. Os participantes e gañadores continuarán sendo os titulares de cantos dereitos de autor afecten ao material presentado. Así mesmo os participantes responsabilízanse da autoría e orixinalidade de calquera documento e/ou soporte.

As Bases de participación establecen unicamente que, durante a execución do proxecto e no curso escolar posterior, en calquera elemento que utilicedes para a difusión da vosa iniciativa (presentación a outros concursos, difusión de resultados, colaboracións en revistas ou medios de comunicación, etc), figure en lugar visible a colaboración de Proyecta Innovación.

Asesoramento

Lembra que durante esta cuarta edición temos unha novidade moi interesante: un servizo de asesoramento para a presentación de proxectos a concurso.

Podedes consultarlle dúbidas sobre os proxectos que queredes presentar, poderavos axudar a enfocalos, a expolo de forma atractiva, a plasmar ideas que xa levades a cabo, e a poder visualizar os logros que queredes alcanzar.