II Concurso Proyecta Innovación

II Concurso Proyecta Innovación

A fase inscrición xa finalizou

De que vai

Dinos como ensinas. Premiamos ideas e novos formatos docentes

A Plataforma Proyecta pon en marcha unha nova edición do concurso "Proyecta Innovación" co obxectivo de identificar e facer realidade proxectos educativos que impulsen a innovación a través do uso das TIC en centros escolares galegos.

Nesta sección resumimos algunha información importante para que poidas presentar a túa solicitude. Descarga as bases completas e encontrarás máis información sobre as condicións de presentación dos proxectos e sobre os criterios de avaliación.

Quen pode participar

Poderás participar neste concurso se es profesor de educación infantil, primaria, secundaria, educación especial, bacharelato ou formación profesional de calquera centro escolar de Galicia. Podes facelo individualmente ou nun grupo de profesores, así como incluír os alumnos no deseño e a execución dos proxectos.

Premios

Na súa segunda edición, o concurso "Proyecta Innovación" aumenta a 20.000 € a contía dos premios. A diferenza das edicións anteriores, non haberá un único premio, senón que o comité de selección poderá valorar a oportunidade de premiar a varios proxectos. Poderán resultar premiados varios proxectos. Explicámosche brevemente o procedemento:

De todas as propostas recibidas, seleccionaranse 10 proxectos finalistas. Estes serán convocados a unha sesión presencial de defensa de proxectos. Ao finalizar, o comité elixirá que proxectos premiar, e con que contía (en cantidades que poden variar entre 500 e 10.000 €), en función de:

 • as necesidades que expresen os representantes dos proxectos;
 • a adecuación destas aos criterios de valoración das bases;
 • a consideración dos membros do Comité sobre a oportunidade de que o premio outorgado axude a alcanzar os obxectivos do proxecto;
 • a calidade da presentación e defensa en público.

É moi importante que tanto no formulario de inscrición coma na defensa presencial, os representantes dos proxectos sexan capaces de trasladar claramente a distribución que prevén facer do presuposto que solicitan ao concurso, entre as distintas necesidades (equipamento, software, formación, etc.). Tamén sinalar cales destas necesidades son prioritarias para a posta en marcha do proxecto.

Nas bases de participación podes encontrar máis información.

Bases e Guía

Que documentos necesito para presentar o meu proxecto?

É imprescindible cubrir e enviar o formulario online dispoñible nesta páxina web. Ademais, debes achegar un arquivo multimedia que resuma o obxectivo do proxecto e, de xeito opcional, un documento complementario de máximo 3 páxinas que amplíe a información do formulario.

Quen valora los proxectos presentados?

Un comité composto por especialistas no ensino a través das novas tecnoloxías. Estes profesionais serán os encargados de analizar todas as propostas presentadas e, entre elas, seleccionar aos 10 proxectos finalistas. O comité tamén decidirá que proxectos serán premiados na sesión final.

Cales son os criterios de valoración?

Todos os proxectos presentados deben ter como obxectivo a renovación da aprendizaxe a través do uso da tecnoloxía nas aulas. Para iso, o Comité analizará toda a documentación co fin de valorar:

 • O efecto do proxecto e a súa posible implantación a curto, medio e longo prazo sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos.
 • O papel activo dos alumnos do centro no deseño e implementación do proxecto.
 • A viabilidade e independencia económica do proxecto a medio e longo prazo.
 • A posibilidade de réplica do proxecto en ámbitos educativos distintos ao do centro participante.
 • A versatilidade do proxecto en distintos ámbitos tecnolóxicos e, polo tanto, non dependente en exclusiva dun software/hardware/aplicación concretos.
 • O número de profesores, etapas educativas e departamentos do centro que resultasen usuarios ou beneficiarios da implementación do proxecto.

Cal é o calendario da convocatoria da II Edición?

 • Prazo de inscrición e envío de proxectos: do 5 de decembro de 2014 ao 17 de abril de 2015, ampliado prazo de inscrición ata o 30 de abril de 2015.
 • Publicación da lista dos 10 proxectos finalistas: 15 de maio de 2015 a través desta páxina web.
 • Defensa dos proxectos e fallo do comité: este acto celebrarase durante o mes de maio de 2015, coincidindo co III Encontro InspiraTICs. (Todos os participantes serán avisados con suficiente antelación respecto á data e ao lugar exactos para realizar a presentación).
Descárgate as bases completas para coñecer toda a información sobre o Concurso: 
Preguntas frecuentes

Dinos como ensinas. Premiamos ideas e novos formatos docentes.

Que tipo de proxectos podo presentar?

Podes presentar calquera tipo de proxecto que sirva para que os alumnos aprendan dunha forma diferente, con novos recursos e ferramentas que difiran do método tradicional (transmitir contidos sen interacción nin investigación por parte do alumno).

Aquí podedes ver algúns exemplos presentados á edición anterior:

Aturuxo Films. Alfabetización mediática

IES de Cacheiras - A Coruña

Un proxecto educativo de alfabetización mediática que fomenta a creatividade a través do traballo colaborador do alumnado utilizando as ferramentas TIC para o desenvolvemento da produción dunha obra audiovisual e a educación en valores.

http://www.aturuxofilms.wordpress.com

RenuevaTIC

CEEPR Nuestra Señora de Lourdes Aspronaga - A Coruña

Este proxecto baséase en establecer actividades inclusivas entre o alumnado con diversidade funcional escolarizado no Centro de Educación Especial Nosa Señora de Lourdes e alumnos de centros ordinarios da cidade a través da utilización compartida das TIC

Construíndo a escola do Século XXI

CPR San José Pontedeume - A Coruña

Un proxecto que pretende lograr que os alumnos/as adquiran as competencias e habilidades necesarias para ser, no futuro, no mundo que lles toque vivir, homes e mulleres resolutivos, flexibles, socialmente hábiles e comprometidos... Preparados para a vida.

PQSLM? - Para que serven as Mates

Colexio Marista Cristo Rey - A Coruña

Un proxecto que pretende achegar as matemáticas á vida cotiá. Para iso, os alumnos traballaron en grupos e fóronse a vivir virtualmente a un piso de aluguer. Para amoblar este piso baleiro tiveron que resolver problemas varios empregando as matemáticas para solucionalos. Os premios eran mobles e electrodomésticos para amoblar as súas virtuais vivendas.

http://pqslm.blogspot.com.es

Programando a escola: Robótica e programación de infantil a secundaria

CPI Alcalde Xosé Pichel - A Coruña

Comezar un proxecto de robótica e programación no centro que mellore as competencias do alumnado relacionadas coa robótica, a programación, a impresión en 3D, etc. Ao tempo que se conciencia das vantaxes e posibilidades da cultura libre e que se intentan "abrir" as metodoloxías de ensino-aprendizaxe no centro cara a modelos máis activos (ABP, Aprendizaxe por indagación, Hands-On Learning, Gamificación…)

Proxecto Tablets

IESP Fontem Albei A Fonsagrada - Lugo

Un proxecto que consiste no emprego de tablets como ferramenta didáctica. Para iso, pretendíase ter una tableta por cada alumno que se lles prestase durante o curso para a utilización de aplicacións que lles permitisen crear as súas propias apps como parte do seu desenvolvemento curricular. Tamén comprende a creación dunha app turística para os peregrinos do Camiño de Santiago primitivo que lles achegue información en varios idiomas ao seu paso polo concello de A Fonsagrada.

Barxas Emprende. Creación dunha editorial (Gañador do primeiro Concurso Proyecta Innovación)

IES As Barxas - Pontevedra

"Barxas Emprende. Creación dunha Editorial" é unha actividade interdisciplinar e creativa que pretende fomentar a cultura emprendedora como unha actitude xeral ante a vida e que xira entorno á idea de crear e xestionar unha editorial especializada na elaboración e difusión de libros ilustrados para nenos, realizados totalmente por alumnos, de forma que desenvolvan as súas capacidades persoais e profesionais. Libros entendidos como pequenas obras de arte, nos que primarán as ilustracións de gran calidade, o deseño e a realización de actividades de animación á lectura, a música, e as novas tecnoloxías.

http://barxasemprendecreaciondeunaeditorial.blogspot.com.es

O proxecto pode estar en marcha na actualidade ou ten que ser un proxecto novo?

Os proxectos que se presenten poden estar en distintos estados:

 • podes presentar un proxecto que actualmente estea en marcha pero queiras ampliar ou diversificar (con novos alumnos, novos ciclos, novas actividades...)
 • podes recuperar proxectos que tiveron a súa implementación no centro e que actualmente non se están a desenvolver, e planifiques unha nova execución para o curso 2015-16.
 • podes presentar un proxecto ao que leves tempo dándolle voltas pero necesitas fondos para comezalo.

Lembra que en todo caso debes presentar un presuposto detallado de en que queres utilizar os fondos, sexa para unha idea que xa está en marcha, sexa para unha idea nova e que todas as actividades programadas deberán executarse durante o curso 2015-2016.

Teño que mandar informes xornais da evolución do proxecto?

Non imos pedirche que nos mandes informes sobre a evolución do proxecto, aínda que che pediremos xustificar os gastos e nos poñeremos en contacto contigo para coñecer o avance do voso proxecto.

Podo presentar un proxecto no que participemos varios centros?

Si, pódese presentar un proxecto intercentro. Simplemente haberá que nomear un profesor dun dos centros participantes como coordinador, que será o que encha o formulario e nos deixe os seus datos. Nos datos do proxecto deberedes indicar que é un proxecto intercentro e os nomes dos centros participantes.

De quen serían os dereitos de autor e a propiedade intelectual da idea?

A propiedade intelectual da idea/proxecto presentada ao II Concurso Proyecta Innovación sempre será do autor. Os participantes e gañadores continuarán sendo os titulares de cantos dereitos de autor afecten ao material presentado. Así mesmo os participantes responsabilízanse da autoría e orixinalidade de calquera documento e/ou soporte.

Proxectos finalistas

A II edición do Concurso "Proxecta Innovación", dirixido a facer realidade proxectos educativos que impulsen a innovación a través do uso das TIC en centros escolares galegos, achégase ao seu fin.

De entre os proxectos presentados ao concurso, o xurado seleccionou como finalistas os seguintes:

Aprende coas mans! Robótica e pedagoxías activas.

Alcalde Xosé Pichel - Coristanco - A Coruña

“Coa robótica e a programación como eixo, queremos que o noso alumnado sexa capaz de entender a realidade tecnolóxica que nos rodea e de crear os seus propios productos nesta realidade. Queremos que aprendan facendo, espertar a súa curiosidade, a súa autonomía, que empreguen as TIC para empaparse de cultura aberta e que poidan ser creadores tecnolóxicos, non só consumidores.

Coa colaboración coa asociación Bricolabs pretendemos que a súa aprendizaxe chegue máis alá dos muros da nosa escola”.

Asibot

IESP Fontem Albei - A Fonsagrada - Lugo

“Preténdese introducir ao noso alumnado na robótica. Para iso, dispoñeremos dunha impresora 3D e de diferente material (sensores, actuadores...) para a plataforma de OpenHardware Arduino.

Pretendemos que os nosos alumnos monten a impresora, que a través de exercicios guiados (con elementos de autoaprendizaxe) resolva diferentes retos propostos e compitan por equipos entre os diferentes centros que participan. Queremos contribuír ao desenvolvemento das habilidades e competencias do século XXI que preparen o alumnado para a vida e a nova realidade profesional”.

Aula 2020

IES David Buján - Cambre - A Coruña

“Nos últimos anos, detectouse unha preocupante diminución do interese dos mozos na ciencia e a tecnoloxía en Europa e América do Norte. Numerosos estudos propoñen a necesidade dun cambio metodolóxico no ensino das ciencias mediante a introdución do método indagativo. O proxecto que aquí se presenta vai máis alá, xa que considera o ensino das ciencias como unha forma de comprender o mundo non " in vitro " nunha aula illada, senón " in vivo" dende a experiencia. Unha aula de ciencias versátil que poida transformarse nun espazo para: interactuar”.

Aula TIC de creación audiovisual e deseño

IES Carlos Casares - Viana do Bolo - Ourense

“Pretendemos conseguir un aula de creación audiovisual para o IES con equipos informáticos axeitados para posibilitar e mellorar as realizacións de proxectos audiovisuais, deseño, debuxo en 2D e 3D, con programas CAD (tipo ScketchUp, Autocad para educación, Gimp, Floorplanner) e creacións multimedia multidisciplinares polo alumnado e coordinados polo profesorado das diversas áreas, para mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe e a motivación”.

Gamificación e programación de videoxogos

Ceip Ponte dos Brozos - Arteixo - A Coruña

“Que é máis divertido: memorizar as etapas máis representativas da historia ou vivir cada etapa cun apaixoante xogo de simulación? Que é máis instrutivo: estudar as diferentes partes dun relato redactando simples textos ou crear historias interactivas de aventuras, acción ou supervivencia? Propoñemos un proxecto centrado na creación de videoxogos mediante a programación e o uso da gamificación como estratexia para motivar e incentivar ao noso alumnado”.

Incluyetic

CEE Ntra. Sra. Lourdes - A Coruña

“O proxecto consiste na introdución da robótica educativa e conceptos de programación usando os kits de LEGO WeDo e os robots BeeBot, Thymio, Escornabot e Edison, especialmente para o alumnado con diversidade funcional (discapacidade) dende a perspectiva da súa inclusión na nova sociedade dixital. Iniciar ao alumnado no universo da robótica e impresion 3D, con robots adaptados á súa idade cos que traballar tamén as emocións e aprender conceptos técnicos de programación dende o traballo cooperativo. Ademais, participaremos na First Lego League para aplicar as aprendizaxes, fomentando a sensibilización social, unha percepción positiva respecto ao alumnado con diversidade e a necesidade de visibilidade nun mundo inclusivo e dixital”.

MakerSchool

IES de Meaño - Pontevedra

“Os alumnos do centro van crear unha empresa de carácter solidario, seguindo a metodoloxía "Learning by Doing". Traballando de forma cooperativa terán que realizar as actividades inherentes á actividade empresarial, entre outras, deseñar produtos, fabricalos utilizando unha impresora 3D open hardware, e comercializalos. Os beneficios serán doados a un proxecto solidario, o que os alumnos decidan. Neste proxecto implicaranse todos os departamentos didácticos do centro”.

Maristápolis

Marista Cristo Rey - A Coruña

“Maristápolis xorde como continuidade ao noso proxecto PQSLM? Xorde coa idea de ser unha aula que simule unha cidade con cabida para 60 habitantes, unha cidade onde se crearán diferentes establecementos e organismos, como o supermercado "Eroscris", o hospital "Sanjurjo", e o aeroporto "Lousame", nos que os nosos alumnos terán que desenvolver un traballo cooperativo para conseguir alcanzar e resolver as diferentes situacións da vida real ás que se terán que enfrontar. Queremos que os nosos alumnos sexan capaces de enfrontarse ás distintas situacións e problemas que a vida nunha cidade nos depara a todos”.

“Mens sana in corpore sano”

CEIP María Pita - A Coruña

“Con este proxecto educativo preténdese que os cativos estuden, investiguen, exploren e reflexionen sobre o corpo humano aplicando a realidade aumentada, navegando pola rede, consultando libros, iniciándose na programación robótica, etc. O método de ensino-aprendizaxe evitará ser un método tradicional de carácter reproductivo e inclinarase cara un método innovador globalizado a través de competencias relacionadas coa temática do proxecto (lingüística, matemática, cidadá,...)”

Obradoiro de vídeo interactivo

IES Fernando Wirtz Suárez - A Coruña

“A través da app TouchCast e empregando tablets como ferramenta TIC, propoñémonos traballar co alumnado para que realicen vídeos interactivos e inmersivos presentando a información en diferentes capas e formatos: vídeo, imaxe, texto, hipertexto, botóns sociais, hotspots...

Traballaremos sobre conceptos da programación de xeito transversal, colaborativo, creativo e manexando tecnoloxía motivadora”.

Estes proxectos expuxéronse e defenderon ante o xurado e o público no III Encontro inspiraTICs para profesores de Galicia, que tivo lugar o pasado 28 de maio.

Proxectos gañadores

Proxectos gañadores do II Concurso Proyecta Innovación

MakerSchool (8.000 €)

IES de Meaño - Pontevedra

“Os alumnos do centro van crear unha empresa de carácter solidario, seguindo a metodoloxía "Learning by Doing". Traballando de forma cooperativa terán que realizar as actividades inherentes á actividade empresarial, entre outras, deseñar produtos, fabricalos utilizando unha impresora 3D open hardware, e comercializalos. Os beneficios serán doados a un proxecto solidario, o que os alumnos decidan. Neste proxecto implicaranse todos os departamentos didácticos do centro”.

Aula 2020 (4.000 €)

IES David Buján - Cambre - A Coruña

“Nos últimos anos, detectouse unha preocupante diminución do interese dos mozos na ciencia e a tecnoloxía en Europa e América do Norte. Numerosos estudos propoñen a necesidade dun cambio metodolóxico no ensino das ciencias mediante a introdución do método indagativo. O proxecto que aquí se presenta vai máis alá, xa que considera o ensino das ciencias como unha forma de comprender o mundo non " in vitro " nunha aula illada, senón " in vivo" dende a experiencia. Unha aula de ciencias versátil que poida transformarse nun espazo para: interactuar”.

Aprende coas mans! (2.000 €)

Alcalde Xosé Pichel - Coristanco - A Coruña

“Coa robótica e a programación como eixo, queremos que o noso alumnado sexa capaz de entender a realidade tecnolóxica que nos rodea e de crear os seus propios productos nesta realidade. Queremos que aprendan facendo, espertar a súa curiosidade, a súa autonomía, que empreguen as TIC para empaparse de cultura aberta e que poidan ser creadores tecnolóxicos, non só consumidores.

Coa colaboración coa asociación Bricolabs pretendemos que a súa aprendizaxe chegue máis alá dos muros da nosa escola”.

Asibot (2.000 €)

IESP Fontem Albei - A Fonsagrada - Lugo

“Preténdese introducir ao noso alumnado na robótica. Para iso, dispoñeremos dunha impresora 3D e de diferente material (sensores, actuadores...) para a plataforma de OpenHardware Arduino.

Pretendemos que os nosos alumnos monten a impresora, que a través de exercicios guiados (con elementos de autoaprendizaxe) resolva diferentes retos propostos e compitan por equipos entre os diferentes centros que participan. Queremos contribuír ao desenvolvemento das habilidades e competencias do século XXI que preparen o alumnado para a vida e a nova realidade profesional”.

Gamificación e programación de videoxogos (2.000 €)

Ceip Ponte dos Brozos - Arteixo - A Coruña

“Que é máis divertido: memorizar as etapas máis representativas da historia ou vivir cada etapa cun apaixoante xogo de simulación? Que é máis instrutivo: estudar as diferentes partes dun relato redactando simples textos ou crear historias interactivas de aventuras, acción ou supervivencia? Propoñemos un proxecto centrado na creación de videoxogos mediante a programación e o uso da gamificación como estratexia para motivar e incentivar ao noso alumnado”.

Maristápolis (2.000 €)

Marista Cristo Rey - A Coruña

“Maristápolis xorde como continuidade ao noso proxecto PQSLM? Xorde coa idea de ser unha aula que simule unha cidade con cabida para 60 habitantes, unha cidade onde se crearán diferentes establecementos e organismos, como o supermercado "Eroscris", o hospital "Sanjurjo", e o aeroporto "Lousame", nos que os nosos alumnos terán que desenvolver un traballo cooperativo para conseguir alcanzar e resolver as diferentes situacións da vida real ás que se terán que enfrontar. Queremos que os nosos alumnos sexan capaces de enfrontarse ás distintas situacións e problemas que a vida nunha cidade nos depara a todos”.

O xurado desta edición do concurso estivo composto por cinco destacadosmembros do mundo educativo:

Manuel González Álvarez, profesional da área da comunicación audiovisual dende os anos 80 cunha moi destacada contribución ao desenvolvemento da industria audiovisual galega e referente en Galicia sobre a relación entre cine e educación.

Silvia González, profesora de Lingua e Literatura, asesora do Plan de lectura e escritura do Departamento de Educación do Goberno de Navarra, autora de varios blogs educativos e coordinadora de diferentes proxectos educativos.

Javier Tourón, catedrático de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación, fundador e director, do centro para a atención educativa de alumnos de alta capacidade CTY España. Na actualidade, o seu blog "talento y Educación" é unha referencia no sector.

Jesús Garrido, especialista en pedagoxía, aprendizaxe e medios de comunicación, fundou e presidiu a “Asociación Pedagógica Padres y Maestros” (1965-1977) e a revista do mesmo nome (1977-1992). Pioneiro no uso da prensa como recurso para a educación, tamén foi fundador e director do Sistema "Prensa Didáctica" en España (1977).

Marcos Garasa, docente que actualmente está dedicado á formación do profesorado, a consultoría educativa ao á investigación de novas pedagoxías aplicadas ao m-learning e ao e-learning. Liderou e desenvolveu a introdución de iPad 1:1 nun centro de secundaria, proxecto polo que foi recoñecido como caso de éxito a nivel internacional e seleccionado como Apple Distinguished Educator en 2012.

Que é Proyecta?

Proyecta é unha plataforma virtual de traballo, encontro e intercambio. Atoparás neste espazo ferramentas para crear recursos educativos, formación especializada e materiais de aprendizaxe. Con este fin, un equipo de profesionais da educación e das novas tecnoloxías elabora recursos e investiga as solucións que mellor se adaptan ás necesidades reais de alumnos e educadores.

Poñemos á vosa disposición artigos sobre metodoloxía para coñecer mellor os procesos de aprendizaxe dos teus alumnos, enlaces a experiencias didácticas innovadoras de outros docentes, videotitoriais sobre ferramentas e aplicacións de uso educativo, etc.

Para fomentar a vosa participación na creación de recursos propios, a Plataforma Proyecta convocará diversas actividades formativas a modo de concurso.